Welkom bij het Fonkellab!

Laat uw leerlingen weer stralen en fonkelen!

Presentaties en workshops

Het juiste aanbod en de juiste visie voor uw school begint bij kennis over (hoog)begaafdheid.

Ik kom graag bij u langs voor advies, ondersteuning en presentaties rondom het leren (h)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen, zodat deze leerlingen gezien worden en het juiste onderwijsaanbod krijgen. 

U kunt hierbij ook denken aan onderwerpen als: onderpresteren/motivatieproblemen, reguliere lessen zinvoller maken, ontwerpend leren inzetten in de les of advies rondom het opzetten van een Plusklas.

Het pakket omvat:

* intake voorafgaand

* presentatie/workshop op locatie 

* hand-outs voor het aantal deelnemers

* workshopmaterialen

De ontvangende school zorgt voor: beschikbaar lokaal/ruimte met tafels, een computer + aangesloten digibord.

 

Presentaties en workshops kunnen geheel naar uw eigen wensen worden aangepast. 


E-mailen
Map
Info