Welkom bij het Fonkellab!

Laat uw leerlingen weer stralen en fonkelen!

Plusklas op locatie (regio Albrandswaard/Barendrecht)

In het kader van inclusief onderwijs zijn scholen genoodzaakt om een aanbod te hebben voor de (hoog)begaafde leerlingen binnen hun school.

Veel scholen zijn hierin nog zoekende. Zoekende naar de juiste voorkennis en/of zoekende naar de juiste vorm of materialen. Vaak ook, is het (financieel of formatie-technisch gezien) gewoon niet mogelijk om een leerkracht hiervoor (op vaste basis) vrij te maken.

Hoe fijn zou het zijn als uw school jaarlijks toch een 10-weekse Plusklas kan aanbieden?                  

Ik kom graag naar uw school toe om daar gedurende 10 aansluitende weken een Plusklasprogramma te draaien op uw eigen locatie, voor leerlingen uit groep 5/6 en/of 7/8. Ik heb ruimschoots ervaring, kennis van (hoog)begaafdheid en weet welke lessen voor uw leerlingen geschikt zijn. 

De lesochtend of –middag (in overleg) zal 2 uur duren, gedurende 10 aansluitende schoolweken, inclusief 15 minuten pauze. De lessen vinden plaats onder schooltijd, op een vaste lesdag, in een leslokaal op de eigen school en bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leerlingen. 

De deelnemende leerlingen zijn door de school (IB) geselecteerd en volgen het gehele traject. 

De Plusklas wordt begeleid door een ervaren (Plusklas)leerkracht. Deze leerkracht is een half uur voorafgaand aan de les aanwezig tot een half uur erna.

De Plusklas heeft een toegevoegde waarde, het biedt iets extra’s, naast het aanbod dat de leerling al in de eigen groep krijgt. De lessen zijn een middel om diverse vaardigheidsdoelen (zoals o.a.: leren om hulp te vragen, plan van aanpak kunnen maken, leren doorzetten of leren samenwerken) te bereiken. De lesactiviteiten behelzen korte instructiemomenten en zijn afwisselend, waardoor het interessant blijft en leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Het onderzoekend en ontwerpend leren en het creatief en kritisch denken staat hierbij vooral centraal. Voorbeelden hiervan zijn: ontwerpopdrachten (m.b.v. de cirkel van het ontwerpend leren), filosofievragen, debatteren, spelvormen, kennis over de breindelen, het maken van een lapbook en presenteren. Uiteraard kan dit  altijd in overleg worden samengesteld.


Wat boekt u?

Het pakket omvat:

·        Intake vooraf (keuze maken in doelgroep 5/6 of 7/8, lesprogramma doorlopen, data                            en tijdstip bepalen, screeningsadvies leerlingen)

·        10-weekse Plusklas (van 2 uur) op de eigen school voor 8 - 10 leerlingen 

·        Begeleiding door ervaren (Plusklas)leerkracht

·        Deelnemerscertificaat voor leerlingen

·        Lesmateriaal


De ontvangende school zorgt voor: beschikbaar lokaal, deelnemers, communicatie naar ouders toe.


Data 

(let op: vol = vol, boek dus op tijd!)

Periode 1: niet meer boekbaar


Woensdagochtend

Donderdagochtend

Donderdagmiddag

startdatum:

15 september 2021

16 september 2021

9 september 2021

richttijd:

9.00 - 11.00 uur

9.00 - 11.00 uur

12.30 - 14.30 uur


Periode 2:


woensdagochtend

donderdagochtend

donderdagmiddag

startdatum*:

12 januari 2022

13 januari 2022

13 januari 2022

richttijd:

9.00 - 11.00 uur

9.00 - 11.00 uur

12.30 - 14.30 uur

* start- en einddatum kan in overleg later starten en/of eindigen

E-mailen
Map
Info